In december 2017 is het energielabel vervangen door de nieuwe energielabel. Deze lijst bevat categorieën voor woningen en bedrijfsgebouwen. Hiernaast staan informatie over het duurzaamheidsniveau en de gevolgen van verschillende maatregelen op het energiegebied.

Wat is het energielabel voor gebouwen in Nederland?

Het energielabel is een zeer gebruiksvriendelijk en duidelijk label dat gebouwen in Nederland toegankelijk maakt voor het gebruik van groene stroom. Het energielabel is opgedeeld in drie klassen: A, B, en C. Bijna alle gebouwen ontvangen het energielabel A. Ga je naar een gebouw dat niet binnen deze categorie valt? Dan krijg je het energielabel C. Deze categorie bestaat uit woningen, appartementen en huizencomplexes met minder dan tien verdiepingen én is bedoeld voor woningen die echt niet zo groot zijn als andere typische woningen in Nederland. Zo worden ook veel villa’s en landhuizen getelegrafeerd als ‘C’-gebouwen.

Hoe werkt het energielabel voor gebouwen?

Het energielabel voor gebouwen is een zogenaamde energiemeter. Het doel van het energielabel is ervoor te zorgen dat woningen, bedrijven en andere gebouwen duurzaam worden gemaakt.

Je kunt je energiemeter in twee soorten vinden: het Gebruiksaanwijzingenergielabel (GAE) en het Thuisgebruikersmodel EnergieLabel. De GAE is bedoeld om de huurders van woningen goed te helpen om hun huishoudelijke verbruik te berekenen. De Thuisgebruikersmodel EnergieLabel is bedoeld om consumenten te helpen hun verbruik op wegen als stroom, water, gas en elektriciteit in kaart te brengen.

Als je wilt bepalen of je gebouw duurzaam kan zijn gemaakt, moet je de volgende vragen beantwoorden:

Heb ik genoeg windenergie? Heb ik genoeg zonnepanelen? Heb ik goede verwarmingsmethodes? Is er geluidscherm in het gebouw?

Om te bepalen of je gebouw duurzaam kan zijn gemaakt, moet je de volgende vragen beantwoorden:

Heb ik genoeg windenergie? Heb ik genoeg zonnepanelen? Heb ik goede verwarmingsmethodes? Is er geluidscherm in het gebouw?

Als je deze vragen beantwoord hebt, weet je dat je gebouw duurzaam kan zijn gemaakt. Je kunt dan overgaan tot het aanpassen van het gebouw om duurzaam te blijven.

Wat betekent het energielabel voor gebouwen?

Het energielabel voor gebouwen betekent dat een gebouw energieneutraal is. Hiermee krijgt het gebouw een aantal voordelen, zoals minder CO 2 uitstoot en meer betaalde energie dan bij traditionele warmte- of koelsystemen. Er zijn verschillende energielabelen voor gebouwen: de A-label, de G-label, de C-label en de E-label. De A-label is het hoogste energielabel en geldt alleen voor energieneutrale gebouwen die minimaal 85% van hun energie van fossiele brandstoffen opwekken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *