Groene energie is een groeiend verschijnsel in ons land. Door de klimaatverandering wordt het steeds belangrijker om alternatieve energievormen te gebruiken. In dit artikel staan verschillende soorten groene energie op een rij.

Welke soorten groene energie zijn er?

De meeste soorten groene energie zijn zonne-energie, windenergie en waterstof. Er zijn ook andere soorten groene energie zoals biomassa, dat is energie uit landbouwproducten, en geothermal. Hieronder een overzicht van de verschillende soorten groene energie:

Zonne-energie: Dit is de meest voorkomende soort groene energie. Het verbruik van zonne-energie gaat dankzij het feit dat er dagelijks meer dan 24 uur licht is, vrij snel op. Deze energie wordt gebruikt om elektriciteitscentrales te vullen of om woningen en bedrijven met aardgas te verwarmen.

Windenergie: Windmolens draaien om de wind en leveren elektriciteit af op grondbasis. Afhankelijk van de windrichting wordt er elektriciteit opgewekt in pakhuizen of turbines die in steden of aan wegen gestationeerd zijn. Deze technologie is relatief goedkoop en draagt bij aan het besparen van fossiel brandstof.

Welke voordelen hebben groene energie?

Groene energie is een efficiënte oplossing voor de strijd tegen klimaatverandering. Door steeds meer gezinnen over te laten gaan op groene energie, zal ons land in 2050 circa 23% minder CO2 output vertonen dan nu. Hierdoor zal ook de globale temperatuur met 1-2 graden afnemen. Daarnaast draagt groene energie bij aan duurzaamheid: door mensen bewust in te spelen op hun consumpties, stimuleert men het productievermogen van bedrijven en schept economische stimulans om vervuiling en schadelijke effecten van industrie zo veel mogelijk terug te dringen. Groene energie is daarmee één van de sterkste broeders die we nodig hebben om klimaatverandering naar de orde te roepen!

Hoe kun je groene energie gebruiken?

Groene energie is er in vele vormen. Er zijn windenergie, zonne-energie, biogas en biomassa. Hieronder leggen we je alle belangrijke soorten groene energie uit.

Windenergie
Windmolen worden vaak gebruikt om de wind te exploitationeren en produceren elektriciteit. De meeste windmolens vind je op land: ze worden ontworpen om het land met een scherpe bocht in te laten draaien, wat zorgt voor meer beschikbaarheid van windkracht op het platteland. Dit type windmolen is goedkoop en goed volgens de theoriën van klimaatneutraal bouwen. Het nadeel is dat zo’n molen erg stil kan zijn en dat hij weinig afval produceert.

Zonne-energie
Zonnepanelen moet je niet bang maken: ze dragen bij aan de strijd tegen CO2! Zoals je wel weet, vereist waterstof dus enorm veel licht nodig om ons hele planetarium in beweging te houden (hetzelfde geldt voor het licht dat we dagelijks zien). Deze zonnepanelen werken door het zonlicht in te laten transformeren tot elektriciteit. Zo’n panel produceert meestal minder broeikasgassen dan een traditionele warmtebron, zoals een boiler.

Biogas
Als je biogas opwekt met bloemen of ander organische materiaal, ben je dus groen! Biogas is het mooiste voorbeeld van uitgewerkte groene energie: het is CO2 neutral (het bijvoorbeeld verbruikt geen water om op te staan), duurzaam (het kan lang meegaan in de natuur) en schone energie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *